Public Domain Mark

Esteu utilitzant una eina per etiquetar obres que estan lliures de restriccions conegudes de propietat intel·lectual. Creative Commons no recomana l'ús d'aquesta eina per obres que tenen restriccions de propietat intel·lectual en una o més jurisdiccions. Si voleu alliberar de restriccions la vostra pròpia obra, utilitzeu la llicència CC0 com a oferiment al domini públic.

Amb la Marca de Domini Públic, podeu indicar que una obra es troba lliure de les restriccions dels drets de propietat intel·lectual i expressar clarament aquesta situació. Si s'utilitza adequadament, l'identificador permetrà que l'obra pugui ser descoberta fàcilment a més d'oferir-ne una informació valuosa.

The PDM is intended for use with old works that are free of copyright restrictions around the world, or works that have been affirmatively placed in the worldwide public domain prior to the expiration of copyright by the rights’ holder. It should not be used to mark works that are in the public domain in some jurisdictions while known to be restricted by copyright in others. Currently, Creative Commons does not recommend the Public Domain Mark for works whose copyright status differs jurisdiction to jurisdiction, though we are developing means for marking and tagging such works. You should consult with your legal advisor if you are unsure whether you should use the PDM for a work you have identified.

Tingueu en compte que això no és un procés de registre i Creative Commons no emmagatzema ni desa cap informació que hi entreu. Aquest eina us guiarà pel procés de generació del codi HTML amb les metadades incrustades per marcar l'obra que heu identificat com a lliure de restriccions de propietat intel·lectual conegudes. Aquesta obra no quedarà associada amb la Marca del Domini Públic fins que la publiqueu amb la indicació corresponent.

Aprengueu-ne més inici »