Inditifiqueu una obra en el domini públic

Creative Commons ha retirat aquest eina legal. CC us recomana que utilitzeu una de les eines actuals per renúnciar als vostres drets o per identificar obres en el domini públic.

You have selected the Public Domain Certification. The Public Domain Certification should only be used to certify a work that is already in the public domain. Creative Commons does not recommend you use the Public Domain Certification for dedicating a work still protected by copyright to the public domain. To dedicate a work to the public domain, consider using CC0. Please note that if you use the Public Domain Certification to dedicate a work to the public domain, it may not be valid outside of the United States.

Un cop hàgiu omplert aquest formulari, encara tindreu l'oportunitat de confirmar la vostra elecció abans que la certificació sigui efectiva.

Quant a l'obra que esteu oferint

Títol de l'obra
Autor