Identify a Public Domain Work

Creative Commons has retired this legal tool. CC recommends using a current tool for waiving rights or identifying public domain works.

Zvolili jste Potvrzení o statusu volného díla. Toto Potvrzení může být použito jenom k označení díla, které už dílem volným je. Creative Commons nedoporučují používat Potvrzení o statusu volného díla pro označení díla jako volného, pokud je stále chráněno autorským právem. Pro vystavení díla jako dílo volné, zvažte použití nástroje CC0. Zároveň mějte na vědomí, že pokud použijete Potvrzení o statusu volného díla k označení díla jako volné, je možné, že toto nebude platné mimo území Spojených států.

Poté, co vyplníte tyto údaje, budete požádáni o schválení Vašeho výběru, než bude potvrzení dokončeno.

Údaje o díle, které chcete vystavit pod touto licencí

Název díla
Autor