Creative Commons License Deed

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 Engeland & Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK)

Vrijwaring

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.
uk

Je bent vrij om:

 • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

 • NaamsvermeldingDe gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

  Wat betekent “Naamsvermelding bij dit werk”?
  In de pagina waar je vandaan komt, is licentie-metadata ingebed. Deze metadata bevat onder andere informatie over hoe de maker vermeld wil worden bij hergebruik van het werk. Je kunt bijgaande HTML gebruiken om naar het werk te verwijzen. Jouw pagina zal zodoende automatisch metadata bevatten zodat anderen het originele werk ook kunnen vinden.
 • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

 • GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

 • Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
 • Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.
 

De regels die bij bemiddeling van toepassing zijn, worden vastgelegd in de auteursrechtvermelding bij het werk, of wanneer dit niet het geval is tijdens het verzoek voor bemiddeling. De UNCITRAL Arbitration Rules zijn van toepassing bij elke arbitrage, tenzij anders vastgelegd is in een auteursrechtvermelding bij het werk.

Meer informatie.

 

Wanneer beschikbaar is het verplicht om de naam van de maker en andere rechthebbenden, een auteursrechtenvermelding, de toepasselijke licentie, een disclaimer en een link naar het materiaal te vermelden. CC-licenties voor de 4.0 versie kunnen licht verschillende naamsvermeldingsvoorwaarden hebben.

Meer informatie.

 

In 4.0 moet je aangeven of je materiaal gewijzigd hebt en een vermelding van vorige versies bijhouden. In 3.0 en eerdere licentieversies is een indicatie van de veranderde elementen alleen noodzakelijk als je een afgeleid werk hebt gemaakt.

Markeringsgids.

Meer informatie.

 

Je mag ook een licentie gebruiken die als compatibel gemarkeerd is op deze lijst: https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Meer informatie.

 

Onder commercieel gebruik wordt verstaan datgene wat in de eerste plaats gericht is op voor commercieel voordeel of geldelijke compensatie.

Meer informatie.

 

Het slechts wijzigen van een bestandsformaat van een werk resulteert nooit in een afgeleid werk.

Meer informatie.

 

De licentie staat niet toe dat er effectieve technologische voorzieningen ingezet worden, zoals gedefinieerd in artikel 11 van het WIPO Auteursrecht Verdrag.

Meer informatie.

 

De rechten die op grond van de beperkingen en uitzonderingen in de Auteurswet aan de gebruiker zijn verleend, zoals het citaatrecht, blijven onaangetast door de CC-licenties.

Meer informatie.

 

Het is mogelijk dat je additionele toestemming moet verkrijgen voordat je het werk kan gebruiken zoals je wilt.

Meer informatie.