Creative Commons License Deed

Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser 2.1 Japan (CC BY-NC-ND 2.1 JP)

Ansvarsfraskrivelse

Sammendraget Commons Deed er ikke en lisens. Det er kun et enkelt sammendrag som gir en kortfattet forklaring av den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen) og en opplisting av noen av de viktigste vilkårene. Sammendraget alene har ikke juridisk relevans. Lisensvilårene reguleres av den juridiske lisensteksten. Vennligst klikk her for å lese den fullstendige lisensen.

Creative Commons og Creative Commons Norge er ikke advokatfirmaer. Å distribuere, vise, eller lenke til sammendraget Commons Deed innebærer ikke et tilbud om juridisk rådgiving eller andre juridiske tjenester Creative Commons og Creative Commons Norge er ikke parter i lisensavtalen som ligger bak dette sammendraget, og fraskriver seg alt ansvar for skader eller ulemper som måtte oppstå gjennom bruk av sammendraget og den underliggende lisensen.

Produktet som lisensieres under en Creative Commons-lisens tilbys av den personen som benytter lisensen. Creative Commons og Creative Commons Norge gir ingen garantier med hensyn til lisensgiverens status. Her finnes mer informasjon vedrørende bruk av lisensene og utnyttelse av produktet som lisensieres under en Creative Commons lisens.

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten.