Creative Commons License Deed

Navngivelse-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 2.0 Japan (CC BY-NC-SA 2.0 JP)

Ansvarsfraskrivelse

Commons Deed er ikke en licensaftale. Det er ganske simpelt en kortfattet forklaring til at forstå den Juridiske Tekst (den fuldstændige licensaftale)— det er et menneske-læsbart udtryk for nogle af licensaftalens nøglebegreber. Commons Deed har ikke i sig selv juridisk værdi, og dens indhold forekommer ikke i selve licensen. Licensaftalens faktiske vilkår er fastlagt i den Juridiske Tekst. Klik her for at se den fuldstændige licensaftale.

Creative Commons og Creative Commons Japan er ikke advokatfirmaer og spredning, visning og links til Commons Deed er ikke et tilbud om juridisk rådgivning eller anden juridisk tjenesteydelse. Creative Commons og Creative Commons Japan er ikke parter i den licensaftale, der ligger bag Commons Deed og fraskriver sig ansvar for skade, som måtte opstå ved en hvilken som helst brug af Comons Deed og den bagvedliggende licensaftale.

Den ydelse, der er licenseret under Creative Commons licens, er tilvejebragt af den person, som anvender licensen. Creative Commons og Creative Commons Japan indestår ikke for, at licensgiver er den retmæssige indehaver af de rettigheder, der er omfattet af licensaftalen. Læs her for oplysninger om anvendelse af licenserne og udnyttelse af ydelser, der er licenseret under Creative Commons licenser.

Dette er et menneske-læsbart sammendrag af (og ikke en erstatning for) licensen.