Creative Commons License Deed

Pengiktirafan-BukanKomersial-PerkongsianSerupa 2.0 Jepun (CC BY-NC-SA 2.0 JP)

Penolakan Liabiliti
Surat Ikatan Commons bukan sesebuah lesen. Ia hanya sebuah rujukan yang mudah untuk memahami Kod Undang-undang (Lesen penuh) - ia adalah satu gambaran tentang sebahagian daripada terma-terma terutama didalamnya yang mudah-dibaca. Surat ikatan ini tidak mengandungi nilai yang sah, dan kandungannya tidak muncul di dalam lesen yang sebenar. Terma-terma lesen sebenar yang ada, ditetapkan oleh Kod Undang-undang. Sila tekan sini untuk melihat Lesen sepenuhnya. Creative Commons dan Creative Commons Malaysia bukan pejabat guaman dan pengedaran, pameran dan hubungan kepada Surat Ikatan Commons dan ia bukan merupakan satu tawaran nasihat undang-undang. Creative Commons dan Creative Commons Malaysia bukan pihak kepada Lesen yang terletak dibawah Surat Ikatan Commons ini, dan menolak liabiliti untuk kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan Surat Ikatan Commons dan Lesen yang terletak dibawahnya. Produk yang dilesenkan dibawah Lesen Creative Commons ini disediakan oleh orang yang memohon Lesen. Creative Commons dan Creative Commons Malaysia tidak memberi waranti tentang hakmilik pemberi lesen. Sila baca disini untuk maklumat tentang applikasi lesen-lesen dan pengunaan Keluaran yang dilesen dibawah lesen-lesen Creative Commons.
Ini adalah ringkasan mudah-dibaca manusia mengenai (dan bukan pengganti kepada) lesen.