Creative Commons License Deed

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Νέα Ζηλανδία (CC BY-NC-SA 3.0 NZ)

Αποποίηση

Αυτό το έγγραφο επισημαίνει μόνο μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά και όρους της πραγματικής άδειας. Δεν είναι άδεια και δεν έχει νομική ισχύ. Θα πρέπει προσεκτικά να επιθεωρήσετε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της κανονικής άδειας πριν χρησιμοποιήσετε το αδειοδοτούμενο υλικό.

Η Creative Commons δεν είναι εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών και δεν παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η διανομή, προβολή, ή σύνδεση σε αυτό το έγγραφο ή την άδεια που συνοψίζει δεν δημιουργεί κάποια σχέση δικηγόρου-πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση.

Αυτή είναι μία αναγνώσιμη από ανθρώπους σύνοψη (και όχι υποκατάστατου) της άδειας.
nz

Μπορείτε να:

 • Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό
 • Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Αναφορά ΔημιουργούΘα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.

  Τι σημαίνει "Αναφορά Δημιουργού σ'αυτό το έργο";
  Η σελίδα από την οποία προήλθατε περιέχει ενσωματωμένα μεταδεδομένα χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για το πώς ο δημιουργός επιθυμεί να αναφέρεται σε περαιτέρω χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα HTML, εδώ για να αναφέρετε το έργο. Με αυτόν τον τρόπο θα περιλαμβάνονται μεταδεδομένα για την ιστοσελίδα σας έτσι ώστε οι άλλοι μπορούν να βρουν το πρωτότυπο έργο, επίσης.
 • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.

 • Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει ν δινείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.

 • Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Σημειώσεις:

 • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμ/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού.
 • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πως χρησιμοποιείτε το υλικό.
 

Οι ισχύοντες κανόνες διαμεσολάβησης θα υποδεικνύονται στη σημείωση copyright που δημοσιεύεται με το έργο, ή αν δεν υπάρχει καμία τέτοια, τότε στο αίτημα για διαμεσολάβηση. Εκτός και αν, σε κάποια σημείωση copyright που είναι επισυνημμένη στο έργο, έχει υποδειχθεί διαφορετικά, θα ισχύουν οι κανόνες Διαμεσολάβησης UNCITRAL που ισχύουν σε κάθε διαμεσολάβηση.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Εάν υπάρχουν, πρέπει να δώσετε το όνομα του αρχικού δημιουργού και τα ονόματα τρίτων, ανφορά στα πνευματικά δικαιώματα, την αρχική άδεια, αποποίησης ευθύνης και σύνδεσμο στο υλικό. Οι άδειες CC πριν από την έκδοση 4.0 απαιτούν να παρέχετε τον τίτλο του υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Στην έκδοση 4.0, πρέπει να υποδείξετε εάν τροποποιήσατε το υλικό και διατηρήσατε μια ένδειξη για τις προηγούμενες τροποποιήσεις. Στην έκδοση 3.0 και στις προγενέστερες εκδόσεις της αδείας, η ένδειξη των αλλαγών απαιτείται μόνο αν δημιουργήσατε ένα παράγωγο έργο.

Οδηγός σήμανσης.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια άδεια καταχωρημένη ως συμβατή στο https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Ως εμπορική χρήση νοείται πρωτίστως εκείνη που αποσκοπεί στον προσπορισμό ενός εμπορικού πλεονεκτήματος ή μιας χρηματικής ανταμοιβής.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Η απλή αλλαγή του φορμά δεν δημιουργεί ένα παράγωγο.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Η άδεια απαγορεύει τη εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων, που ορίζονται με αναφορά στο Άρθρο 11 της Συνθήκης της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ WIPO, σχετικά με το Copyright.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Τα δικαιώματα των χρηστών, πέραν των εξαιρέσεων και των περιορισμών όπως η ορθή χρήση και διανομή, δεν επηρεάζονται από τις άδειες της CC.

Περισσότερες πληροφορίες.

 

Ενδέχεται να πρέπει να λάβετε περαιτέρω αδειοδότηση πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό όπως επιθυμείτε.

Περισσότερες πληροφορίες.