Creative Commons License Deed

Recoñecemento-Sen obra derivada 3.0 IGO (CC BY-ND 3.0 IGO)

Aviso legal

Esta declaración realza soamente algunha das características clave e os termos da licenza actual. Non é unha licenza e non ten valor legal. Debería revisar coidadosamente todos os termos e condicións da licenza actual antes de utilizar o material licenciado.

Creative Commons non é unha empresa xurídica e non fornece servizos legais. A distribución, presentación ou vínculo con esta escritura ou coa licenza que a resume non crea unha relación de avogado-cliente nin ningunha outra.

Este é un resumo lexíbel por humanos (e non unha substitución) da licenza.

Vostede é libre de:

 • para calquera propósito, incluso comercialmente.
 • O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

 • AtribuciónDebe dar o recoñecemento apropiado, fornecer un vínculo á licenza e indicar se se fixeron cambios. Pode facelo de calquera maneira razoábel pero non de maneira que poida suxerir que o licenciante o apoia a vostede ou o seu uso.

  Que significa «Atribuír esta obra a»?
  A páxina de onde vés contén metadatos incorporados da licenza que inclúen como o/a autor/ quere ser recoñecido/a. Aquí podes empregar o código HTML para citares a obra. Deste xeito engadiranse á túa páxina os metadatos para que outros poidan achar tamén a obra orixinal.
 • Sen derivadas — Se vostede remestura, transforma ou recrea sobre o material, non pode distribuír o material modificado.

 • Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

 • Cando o licenciante é unha organización intergobernamental, as disputas resolveranse por mediación e arbitraxe a non ser que haxa un acordo diferente.
 • Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.
 • Non se ofrecen garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais).
 

As regras de mediación aplicábeis serán designadas nas notas de dereitos de autor publicadas coa obra, ou cando non hai ningunha na solicitada para mediación. A menos que se designe doutra maneira, nunha nota sobre dereitos de autor anexa á obra, aplicaranse as normas UNCITRAL a calquera arbitraxe.

Máis info.

 

De saberse, debe fornecer o nome do creador e a atribución de partes, unha nota de dereitos de autor, unha nota sobre a licenza, unha nota de aviso legal e un vínculo ao material. As licenzas CC anteriores á versión 4.0 tamén requiren que forneza o título do material, de saberse e pode ter outras leves diferenzas.

Máis info.

 

En 4.0, debe indicar se modifica o material e retén unha indicación das modificacións previas. Na versión 3.0 e anteriores da licenza, a indicación de cambios soamente se require se creas unha obra derivada.

Guía de marcado.

Máis info.

 

Tamén pode utilizar unha licenza listada como compatíbel en https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Máis info.

 

Unha utilización comercial é aquela que ten como propósito primario obter unha vantaxe comercial ou unha compensación económica.

Máis info.

 

Por simplemente cambiar o formato non se crea unha obra derivada.

Máis info.

 

A licenza prohibe a aplicación de medidas tecnolóxicas efectivas, segundo se derine no artigo 11 do Acordo de dereitos de autor WIPO.

Máis info.

 

Os dereitos dos usuarios con excepcións e limitacións, tales como o uso legal e o comercio legal non se ven afectados polas licenzas CC.

Máis info.

 

Pode necesitar obter permisos adicionais antes de utilizar o material como pretende.

Máis info.