Creative Commons License Deed

Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika (CC BY-SA 3.0 CZ)

Disclaimer

Toto Zkrácené znění pouze zdůrazňuje některé důležité prvky a podmínky samotných licenčních podmínek. Nejedná se o licenci a samo o sobě nemá žádnou právní váhu. Před vlastním licencováním Vašeho díla si pečlivě prostudujte veškerá ustanovení a podmínky samotné licence.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nebo její zkrácené znění, které ji shrnuje, nevzniká vztah mezi klientem a advokátem, ani žádný jiný vztah.

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčního ujednání (a jako takové licenci nenahrazuje).
cz

Dílo smíte:

  • Adapt — remix, transform, and build upon the material
  • pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  • The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Za těchto podmínek

  • Uveďte autora — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

    Co to znamená "uveďte autorské údaje"?
    Stránka, ze které jste přišli, obsahovala digitální kód, který specifikuje způsob, jak si autor přeje být citován při šíření jeho díla. Můžete využít tento HTML kód jeho vložením do zdrojového kódu stránek, na kterých budete toto dílo šířit. Na stránkách se zobrazí požadované informace tak, aby ostatní lidé mohli nalézt cestu k původnímu dílu.
  • Zachovejte licenci — Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.

  • Žádná další omezení — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Poznámky:

 

Pokud jsou známé, máte povinnost uvést následující údaje: jméno autora a spoluautorů, informace o autorských právech, informace o licenci, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a odkaz na dílo. Předešlé verze CC licencí mají mírně odlišné požadavky.

Více informací.

 

Ve verzi 4.0 musíte uvést, zda jste dílo upravili a zároveň zachovat záznamy o předchozích úpravách. Ve verzi 3.0 a předešlých verzích licencí musíte zaznamenat změny pouze v případě, že jste vytvořili odvozené dílo.

Marking guide.

Více informací.

 

Můžete použít také licenci uvedenou jako kompatibilní v tomto seznamu: https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Více informací.

 

Komerčním využitím se rozumí použít dílo za účelem obchodního zisku nebo peněžní odměny.

Více informací.

 

Pouhá změna formátu nikdy nevytváří odvozené dílo.

Více informací.

 

Tato licence zakazuje použití účinných technologických prostředků ve smyslu článku 11 Smlouvy WIPO o právu autorském.

Více informací.

 

The rights of users under exceptions and limitations, such as fair use and fair dealing, are not affected by the CC licenses.

Více informací.

 

Je možné, že budete potřebovat získat další povolení, než budete moci dílo použít, jak máte v úmyslu.

Více informací.