Creative Commons License Deed

Udviklingslande License

Ansvarsfraskrivelse

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Creative Commons har pensioneret dette juridiske instrument , og anbefaler ikke at det knyttes til værker.

Du har frihed til:

  • at fremstille bearbejdede værker

På følgende vilkår:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Navngivelse. Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren.

  • I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre.
  • Enhver af de ovennævnte betingelser kan frafaldes , hvis du får tilladelse af rettighedshaveren.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Fair use eller rimelig anvendelse rettigheder eller andre gældende ophavsretlige undtagelser og begrænsninger;
    • Andre rettigheder personer kan have, enten i selve værket eller i, hvordan arbejdet bliver brugt, såsom reklameøjemed eller i forhold til privatlivets fred.