Creative Commons License Deed

Utviklingsland License

Ansvarsfraskrivelse

Dette sammendraget fremhever bare noen av de viktigste egenskapene og vilkårene i lisensen. Det er ikke en lisens og har ingen juridisk betydning. Du bør lese nøye gjennom alle bestemmelsene og vilkårene i selve lisensen før du bruker det lisensierte materialet.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Å distribuere, vise, eller lenke til denne oppsummeringen eller til lisensen som oppsummeres skaper ikke et advokat-klient-relasjon eller noen annen relasjon.

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten.

Creative Commonon har trukket tilbake dette juridiske verktøyet, og fraråder at det knyttes til verk.

Du har lov til:

  • å remikse — å bearbeide verket

På følgende vilkår:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Navngivelse. Du skal navngi forfatteren og/eller lisensgiveren på den måten som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).

  • I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
  • Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Dine lovfestede rettigheter som er gitt i åndsverkslovens bestemmelser om rimelig anvendelse (lånereglene), eller i henhold til andre relevante opphavsrettslige unntak og begrensinger;
    • Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, slik som reklame- eller personvernrettigheter.