Creative Commons License Deed

Państwa rozwijające się License

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Przystępne podsumowanie licencji opisuje jedynie wybrane warunki i zapisy licencji Creative Commons. Niniejszy tekst nie jest licencją prawnoautorską i nie posiada wartości prawnej. Przed użyciem licencjonowanego utworu należy dokładnie zapoznać się z warunkami licencyjnymi zawartymi w licencji.

Creative Commons nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych. Rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie odnośników do niniejszego przystępnego podsumowania ("Commons Deed") nie tworzy stosunku prawnego „adwokat-klient”.

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje).

Creative Commons nie korzysta już z tego narzędzia prawnego i nie rekomenduje jego używania.

Wolno:

  • remiksować - tworzyć utwory zależne

Na następujących warunkach:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę

  • W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której jest on udostępniony. Najlepiej to uczynić poprzez odnośnik do niniejszej strony.
  • Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Uprawnienia wynikające z przepisów fair use lub fair dealing lub innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
    • Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności.