Creative Commons License Deed

Utvecklingsländer License

Friskrivning

Denna sammanfattning uppmärksammar enbart vissa av de viktigaste inslagen och villkoren från den faktiska licensen. Den är inte en licens och har inget juridiskt värde. Du bör noggrant gå igenom alla villkor i den faktiska licensen innan du använder det licensierade materialet.

Creative Commons Corporation är inte en advokatbyrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller juridisk rådgivning. Spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett ”advokat-klient”-förhållande eller annat förhållande.

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte ett substitut för) licenstexten.

Creative Commons har pensionerat det här juridiska verktyget och rekommenderar inte att det används för verk.

Du har tillstånd:

  • att Remixa — för att skapa bearbetningar

På följande villkor:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Erkännande. Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket).

  • Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra detta är genom en länk till den här webbsidan.
  • Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten;
    • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.