Creative Commons License Deed

NonCommercial Sampling Plus 1.0

Disclaimer

Toto Zkrácené znění pouze zdůrazňuje některé důležité prvky a podmínky samotných licenčních podmínek. Nejedná se o licenci a samo o sobě nemá žádnou právní váhu. Před vlastním licencováním Vašeho díla si pečlivě prostudujte veškerá ustanovení a podmínky samotné licence.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nebo její zkrácené znění, které ji shrnuje, nevzniká vztah mezi klientem a advokátem, ani žádný jiný vztah.

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčního ujednání (a jako takové licenci nenahrazuje).

Creative Commons již neužívá tento právní nástroj a proto nedoporučuje jeho další použití pro díla.

Dílo smíte:

  • Samplovat, spojovat nebo jinak kreativně upravovat toto dílo pro nekomerční účely
  • Sdělovat veřejnosti, vystavovat, šířit kopie tohoto díla pro nekomerční účely (například sdílení souborů nebo nekomerční vysílání na iInternetu).

Za těchto podmínek

  • Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
  • Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.
  • Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
    • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.