Creative Commons License Deed

IkkeKommerciel Sampling Plus 1.0

Ansvarsfraskrivelse

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Creative Commons har pensioneret dette juridiske instrument , og anbefaler ikke at det knyttes til værker.

Du har frihed til:

  • At sample, mash-up eller på anden måde kreativt omarbejde dette værk til ikke-kommercielle formål.
  • At fremføre, vise og sprede eksemplarer af hele værket for ikke-kommercielle formål (f.eks. fildeling og ikke-kommerciel webcasting).

På følgende vilkår:

  • Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren.
  • Du må ikke bruge dette værk til kommercielle formål.
  • I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Fair use eller rimelig anvendelse rettigheder eller andre gældende ophavsretlige undtagelser og begrænsninger;
    • Andre rettigheder personer kan have, enten i selve værket eller i, hvordan arbejdet bliver brugt, såsom reklameøjemed eller i forhold til privatlivets fred.