Creative Commons License Deed

Pavyzdžių nekomercinis platinimas plius 1.0

(Atsakomybės) apribojimas

Šis dokumentas išryškina tik keletą esminių pačios licencijos savybių ir sąlygų. Tai nėra licencija ir neturi jokios teisinės galios. Turėtumėte atidžiai peržiūrėti visas pačios licencijos sąlygas prieš naudodami licencijuotą turinį.

Creative Commons nėra advokatų kontora ir neteikia teisinių paslaugų. Platinimas, rodymas ar nuorodos davimas į teisinio dokumento tekstą ar jį apibendrinančią licenciją nereiškia advokato-kliento ar kokio kito santykio.

Tai žmonėms suprantama licencijos santrauka (bet ne pakaitalas).

Creative Commons atsisakė šios teisinės priemonės ir nerekomenduoja ja naudotis.

Jūs galite:

  • Imti pavyzdžius, miksuoti ar kitaip kūrybiškai perdirbti šį kūrinį nekomerciniais tikslais.
  • Atlikti, rodyti ir platinti viso šio kūrinio kopijas nekomerciniams tikslams (pvz. dalintis dokumentais ar transliuoti internetu nekomerciniais tikslais).

Esant šioms sąlygoms:

  • Jūs privalote nurodyti kūrinio autorystę pagal autoriaus ar licencijos davėjo nurodymus (bet nesudarant įspūdžio, jog jie kaip nors palaiko jus ar pritaria tam, kaip jūs panaudojote kūrinį).
  • Šio kūrinio komerciniais tikslais naudoti negalite.
  • Pakartotinio naudojimo ar platinimo atveju privalote aiškiai nurodyti kitiems šio kūrinio licencijos sąlygas. Geriausias būdas - pateikti nuorodą į šį puslapį.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūsų sąžiningos verslo praktikos ar sąžiningo naudojimo teisių, arba kitų taikomų autorių teisių išimtys ir apribojimai;
    • Teisės, susijusios su pačiu darbu ar jo panaudojimu, kurias gali turėti kiti asmenys, pvz., viešumo ar privatumo teisės.