Creative Commons License Deed

Nekomerciāli Iztverot 1.0

Atrunas

Šis akts apraksta tikai galvenās patiesās licences īpašības. Tas nav pati licence un tam nav juridiskas vērtības. Jums būtu uzmanīgi jāizskata patiesās licences terminus un noteikumus pirms licencēt ar to savus materiālus.

Radošā kopiena nav juridiska firma un nepiedāvā juridiskus pakalpojumus. Šī akta attēlošana, izplatīšana vai saite uz to neveido nekādas klienta-advokāta vai citas juridiskas attiecības.

Šis ir "cilvēkiem saprotamais" licences apkopojums, bet nav oficiālās licences aizvietotājs.

Radošā kopiena šo rīku vairs neatbalsta un neiesaka to izmantot darbos.

Jūs varat brīvi:

  • Veidot darba iztvērumus, mikšļus vai citādi radoši to pārveidot nekomerciālām vajadzībām.
  • Visu darbu atskaņot, rādīt, un izplatīt kopijas nekomerciālos nolūkos (piem., daloties ar failiem vai veicot nekomerciālu tīmekļapraidi).

Ievērojot sekojošus nosacījumus

  • Jums ir jānorāda uz darbu autora vai licences izdevēja pieprasītajā veidā (bet ne tā, kas liktu domāt, ka autors ir apstiprinājis jūsu darbību).
  • Jūs nevarat izmantot šo darbu komerciālos nolūkos.
  • Izmantojot vai izplatot darbu, jums ir skaidri jānorāda šī darba licencēšanas noteikumi. Labākais veids, kā to darīt, ir norādīt saiti uz šo lapu.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūs izmantojat godīgas izmantošanas tiesības, vai pielietojat citus autortiesību ierobežojumus vai izņēmumus;
    • Tiesības kā citas personas var lietot darbu pašu par sevi vai kādā to izmantot, piemēram, publicitātes vai privātuma tiesības.