Creative Commons License Deed

SenseObraDerivada 1.0 Genèrica (CC ND 1.0)

Advertiment

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Creative Commons ha retirat aquesta eina legal i no recomana que l'apliqueu a cap obra.

Sou lliure de:

  • per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial.
  • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

  • No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.
  • No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.
 

Les regles de mediació aplicables seran designades en l'avís de de drets d'autor publicat amb l'obra, o si no hi consten llavors en la sol·licitud de mediació. Llevat que s'indiqui una altra cosa en un avís de drets d'autor adjunt a l'obra, s'aplicarà el Reglament d'arbitratge de la CNUDMI en qualsevol arbitratge.

Més informació.

 

En el cas que us hagi estat facilitat, caldrà indicar el nom de l'autor i el d'aquelles parts a qui calgui reconèixer, una notificació de drets d'autor, una notificació de llicència, una notificació d'exempció de responsabilitat i l'enllaç al material. Aquelles llicències Creative Commons anteriors a les versions 4.0 podran requerir a més a més, el títol del material en qüestió quan aquest hagi estat proporcionat, així com evidenciar altres lleus variants.

Més informació.

 

En la versió 4.0 de les llicències, heu d'indicar si heu modificat el material i conservar una indicació de les modificacions prèvies. En la versió 3.0, i en versions anteriors, només cal indicar els canvis si heu creat una obra derivada.

Guia de marcatge.

Més informació.

 

També podeu utilitzar una llicència compatible de la llista de https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Més informació.

 

Un ús comercial és un ús destinat principalment a obtenir avantatges comercials o compensacions monetàries.

Més informació.

 

Un simple canvi de format no crea una obra derivada.

Més informació.

 

La llicència prohibeix l'aplicació de mesures tecnològiques efectives, definides d'acord amb l'article 11 del Tractat de l'OMPI sobre Drets d'Autor.

Més informació.

 

Els drets dels usuaris subjectes a les limitacions i excepcions, com per excepte l'ús just o el tracte just, no queden afectats per les llicències CC.

Més informació.

 

Potser cal que obtingueu permisos addicionals abans d'utilitzar el material per l'ús que en vulgueu fer.

Més informació.