Creative Commons License Deed

Tekijänoikeusilmoitus * (joka perustuu Yhdysvaltain lainsäädäntöön)
tai Public Domain -sertifiointi

Creative Commons ei enää käytä tätä käyttölupaa eikä suosittele sitä teosten lisensointiin.

Henkilö tai henkilöt (myöhemmin luovuttaja), jotka ovat liittäneet tämän dokumentin teokseensa vakuuttavat täten että (a)sikäli kuin he ovat kaikkea huolellisuutta noudattaen kyenneet selvittämään, tämän teoksen tekijänoikeus on rauennut siinä maassa, jossa se on julkaistu, tai (b) täten luopuvat kaikista tekijänoikeuksistaan teokseen niin että sen tekijänoikeus on rauennut. Lisäksi luovuttaja nimenomaisesti ilmoittautuu pysyvästi pidättäytymästä kaikkia sellaisia oikeuksia, joita hänellä voisi lain mukaan olla luovutettavaan teokseen.

Luovuttaja on varmistunut kaikkea huolellisuutta noudattaen teoksen tekijänoikeudesta. Luovuttaja ilmoittaa käsittävänsä, ettei perusteltukaan vilpitön mieli poista vastuuta, mikäli teokseen kuitenkin olisi tekijänoikeus

Luovuttaja toimii tässä asiassa suuren yleisön hyväksi, syrjäyttäen oikeudenomistajiensa edun. Luovuttaja on tarkoittanut luopumistoimensa pysyväksi ja koskemaan kaikkia nykyisiä ja tulevia tekijänoikeuden suojaamia oikeuksiaan teokseen. Luovuttaja käsittää, ettei hän voi enää esittää tekijänoikeuteensa vedoten vaatimuksia yksityisesti eikä viranomaisissa.

Luovuttaja käsittää, että tekijänoikeuden rauettua kuka tahansa voi vapaasti valmistaa kappaleita teoksesta, levittää, välittää, muunnella, yhdistää tai käyttää sitä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin kaikilla nyt tunnetulla tai tulevaisuudessa kehitettävillä tavoilla.

CC0 for Public Domain Dedication
Tämä työkalu perustuu Yhdysvaltojen lakiin eikä välttämättä sovellu sen ulkopuolella käytettäväksi. Suosittelemme CC0:aa uusien teosten tekijänoikeuksien luovuttamiseen.