Creative Commons License Deed

Zachovejte licenci 1.0 Generic (CC SA 1.0)

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto Zkrácené znění pouze zdůrazňuje některé důležité prvky a podmínky samotných licenčních podmínek. Nejedná se o licenci a samo o sobě nemá žádnou právní váhu. Před vlastním licencováním Vašeho díla si pečlivě prostudujte veškerá ustanovení a podmínky samotné licence.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nebo její zkrácené znění, které ji shrnuje, nevzniká vztah mezi klientem a advokátem, ani žádný jiný vztah.

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčního ujednání (a jako takové licenci nenahrazuje).

Creative Commons již neužívá tento právní nástroj a proto nedoporučuje jeho další použití pro díla.

Dílo smíte:

  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla
  • pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  • Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

  • Zachovejte licenci — Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.

Poznámky:

 

Pokud jsou následující informace známé, musíte uvést: jméno autora a spoluautorů, informace o autorských právech, informace o licenci, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a odkaz na dílo. Licence předcházející verzi 4.0 zároveň požadují, aby byl uveden název materiálu, pokud je znám, a mohou mít i další drobné odlišné požadavky.

Více informací.

 

Ve verzi 4.0 musíte uvést, zda jste dílo upravili a zároveň zachovat záznamy o předchozích úpravách. Ve verzi 3.0 a předešlých verzích licencí musíte zaznamenat změny pouze v případě, že jste vytvořili odvozené dílo.

Průvodce označením.

Více informací.

 

Můžete použít také licenci uvedenou jako kompatibilní v tomto seznamu: https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Více informací.

 

Komerčním využitím se rozumí použít dílo za účelem obchodního zisku nebo peněžní odměny.

Více informací.

 

Pouhá změna formátu nikdy nevytváří odvozené dílo.

Více informací.

 

Tato licence zakazuje použití účinných technologických prostředků ve smyslu článku 11 Smlouvy WIPO o právu autorském.

Více informací.

 

Práva uživatelů díla plynoucí z volného užití díla nejsou licencí Creative Commons dotčena.

Více informací.

 

Je možné, že budete potřebovat získat další povolení, než budete moci dílo použít, jak máte v úmyslu.

Více informací.