Creative Commons License Deed

Sampling Plus 1.0

Advertiment

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Creative Commons ha retirat aquesta eina legal i no recomana que l'apliqueu a cap obra.

Sou lliure de:

  • Samplejar, remesclar, o transformar d'una manera creativa aquesta obra amb finalitats comercials o no comercials.
  • Comunicar públicament i distribuir còpies de l'obra completa per a finalitats no comercials (p.ex., compartir fitxers o emissió no comercial via web)

Amb les condicions següents:

  • Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
  • No podeu utilitzar aquesta obra per anunciar o promoure res més que l'obra que heu creat a partir d'ella.
  • Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra. La millora manera de fer-ho és mitjançant un enllaç a aquesta pàgina web.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Els vostres drets de tracte just o d'ús just, o de qualsevol altre limitació o excepció aplicable;
    • Drets que altres persones poden ostentar sobre l'obra o sobre l'ús que se'n fa, com per exemple drets de publicitat o privacitat.