nc

Ezkomertziala

Lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzea onartzen du baimendunak. Ordainetan, lan hau ezin da merkataritza xedetarako erabili, baimendunak hartarako baimenik eman ezean.

Itxi leihoa