Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Esteu utilitzant una eina per etiquetar obres que estan lliures de restriccions conegudes de propietat intel·lectual. Creative Commons no recomana l'ús d'aquesta eina per obres que tenen restriccions de propietat intel·lectual en una o més jurisdiccions. Si voleu alliberar de restriccions la vostra pròpia obra, utilitzeu la llicència CC0 com a oferiment al domini públic.

Amb la Marca de Domini Públic, podeu indicar que una obra es troba lliure de les restriccions dels drets de propietat intel·lectual i expressar clarament aquesta situació. Si s'utilitza adequadament, l'identificador permetrà que l'obra pugui ser descoberta fàcilment a més d'oferir-ne una informació valuosa.

El certificat de Domini Públic, PDM, està pensat per al seu ús en obres antigues, lliures de restriccions de drets d’autor a qualsevol punt del món, o obres en que el titular dels seus drets, amb antelació a l’expiració dels mateixos, hagi decidit afirmativament donar l’obra al domini públic a nivell mundial. No hauria d’aplicar-se doncs, a aquelles obres l’estatus del qual varia de jurisdicció a jurisdicció. En l’actualitat, Creative Commons no recomana el certificat de Domini Públic a obres la protecció de les quals no es uniforme a totes les jurisdiccions, d’altra banda estem desenvolupant mitjans per a marcar i etiquetar aquestes obres. En cas de no estar segur sobre l’adequació del Certificat per a una obra identificada, consulta un assessor legal.

Tingueu en compte que això no és un procés de registre i Creative Commons no emmagatzema ni desa cap informació que hi entreu. Aquest eina us guiarà pel procés de generació del codi HTML amb les metadades incrustades per marcar l'obra que heu identificat com a lliure de restriccions de propietat intel·lectual conegudes. Aquesta obra no quedarà associada amb la Marca del Domini Públic fins que la publiqueu amb la indicació corresponent.

Aprengueu-ne més inici »