Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Public Domain Mark je nástroj pro označení děl, které nejsou předmětem ochrany autorských práv. Organizace Creative Commons nedoporučuje používat tento nástroj na díla, na které se vztahuje ochrana autorských práv v jednom nebo více systémech národního práva. Pokud chcete odvolat všechna autorská práva ke svému vlastnímu dílu, můžete místo toho použít CC0 public domain dedication. Nástroj CC0 public domain dedication není však z hlediska českého autorského práva vhodné používat.

Nástrojem Public Domain Mark můžete označit díla, které nejsou předmětem autorských práv, a srozumitelně tak vyjádřit status volného díla. Pokud jej aplikujete náležitě, Public Domain Mark umožní, aby dílo bylo snadno vyhledatelné a poskytne cenné informace o dílu.

Public Domain Mark (PDM) je určen pro starší díla, u kterých uplynula lhůta trvání autorských práv po celém světě, nebo pro díla, u kterých se vzdal držitel autorských práv všech svých práv k dílu. PDM by neměl být využíván na díla, která nejsou předmětem ochrany autorských práv v jednom státě, zatímco v jiných systémech národního práva ochrana autorských práv k dílu trvá. Organizace Creative Commons současně nedoporučuje PDM využívat na díla, u kterých se lhůta trvání ochrany autorských práv liší mezi jednotlivými státy, přestože vyvíjí prostředky, jak takováto díla označit. Pokud máte pochybnosti o využití PDM na vámi nalezené dílo, kontaktujte svého právního zástuce.

Toto není registrace a organizace Creative Commons neukládá ani neuchovává jakékoliv vámi poskytnuté informace. Tento průvodce vám poradí jak vytvořit HTML kód s vloženými metadaty pro označení díla, které jste určili jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv. Dílo nebude spojováno s PDM pokud nevyužijete HTML kód k jeho označení.

Více informací začít »