Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Du benytter et værktøj til markering af værker uden kendte ophavsrets-restriktioner. Creative Commons anbefaler ikke dette værktøj til værker, der er omfattet af ophavsrets-lovgivning i et eller flere retsområder. Hvis du vil befri dine egne værker for ophavsrets-restriktioner, skal du i stedet bruge CC0 public domain-dedikering.

Med public domain-mærket, kan du mærke et værk, der er fri af kendte copyright-begrænsninger og klart formidle denne status. Når mærket anvendes korrekt, er det nemt at finde værket, og det giver værdifulde oplysninger om værket.

Public Domain mærket er beregnet til brug ved gamle værker, der ikke længere er beskyttet af ophavsrettigheder rundt omkring i verden, eller til værker, der er blevet placeret i Public Domain før forældelse, af de kendte rettighedshavere til værket. Det bør ikke anvendes til at mærke værker, der kun er Public Domain i nogle jurisdiktioner, og samtidig kendte for at være begrænset af ophavsret i andre. I øjeblikket kan Creative Commons ikke anbefale Public Domain-mærker for værker, hvis copyright status varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, selv om vi er ved at udvikle midler til mærkning og kodning af sådanne værker. Du bør rådføre sig med din juridiske rådgiver, hvis du er usikker på, om du skal bruge Public Domain-mærket til et arbejde, du har identificeret.

Bemærk venligst at dette ikke er en registreringsproces og at Creative Commons ikke opbevarer eller gemmer nogen af de oplysninger du indtaster. Dette værktøj guider dig blot gennem processen med at generere en HTML-kode med indlejrede metadata til mærkningen det angivne værk som værende fri for kendt ophavsret. Dette værk vil ikke være forbundet med et public domain-mærke før du udgiver det med mærket.

Lær mere begynd »