Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Käytät työkalua, jolla voit merkitä teoksia, jotka ovat vapaita tunnetuista tekijänoikeuden asettamista rajoituksista. Creative Commons ei suosittele tämän työkalun käyttöä teoksiin, joita koskee tekijänoikeus yhdessä tai useammassa oikeusjärjestelmässä. Jos haluat vapauttaa oman teoksesi tekijänoikeusrajoituksista, käytä CC0-luopumista.

Käyttämällä Public Domain -merkintää voit merkitä teoksen, joka on vapaa tunnetuista tekijänoikeuden asettamista rajoituksista, ja selvästi ilmaista tämän tilanteen. Kun PDM:ää käytetään oikein, se mahdollistaa teosten helpon löydettävyyden ja tarjoaa arvokasta tietoa teoksesta.

PDM on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten vanhojen teosten kanssa, joiden tekijänoikeuksien voimassaolo on päättynyt kaikkialla maailmassa, taikka sellaisten teosten kanssa, jotka on vahvistettavasti luovutettu maailmanlaajuisesti vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) ennen tekijänoikeuden voimassaolon päättymistä. Sitä ei pidä käyttää sellaisten teosten merkitsemiseen, jotka ovat joissain oikeusjärjestelmissä vapaassa yleisessä käytössä mutta tekijänoikeuden rajoittamia muissa. Toistaiseksi Creative Commons ei suosittele PDM:n käyttöä teoksiin, joiden tekijänoikeudellinen tila vaihtelee oikeusjärjestelmittäin, joskin olemme kehittämässä tapoja tällaisten teosten merkitsemiseksi. Ota yhteyttä oikeudelliseen neuvonantajaasi, jos et ole varma, tulisiko sinun käyttää PDM:ää löytämäsi teoksen merkitsemiseen.

Huomaa, että tämä ei ole rekisteröintiprosessi eikä Creative Commons tallenna mitään antamiasi tietoja. Tämä työkalu auttaa sinua tekemään HTML-merkinnän, jossa on tarvittava upotettu metadata, joka merkitsee tunnistamasi teoksen vapaaksi tekijänoikeuden asettamista rajoituksista. Tämä teos ei yhdisty Public Domain -merkintään ellet sinä julkaise tätä merkintää.

Lue lisää aloita »