Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Koristite pravni instrument za označavanje djela koja su prema svim saznanjima slobodna od ograničenja autorskog i srodnih prava. Creative Commons ne preporuča korištenje ovog pravnog instrumenta za djela koja su pod autorskopravnom zaštitom u jednom ili više pravnih sustava. Ako želite osloboditi ograničenja autorskog i srodnih prava vlastito djelo, namjesto nje koristite CC0 prenošenje u javno dobro.

Upotrebom Oznake javnog dobra označavate i ukazujete na djelo koje je prema saznanjima slobodno od ograničenja autorskog i srodnih prava. Ako se ispravno koristi, Oznaka javnogdobra omogućit će lako pronalaženje djela i nalaženje vrijednih informacija o djelu.

Oznaka javnog dobra namijenjena je za starija djela koja su u čitavom svijetu slobodna od ograničenja autorskog i srodnih prava ili djela koja su nositelji prava izrijekom, globalno prenijeli u javno dobro prije istjeka autorskog i srodnih prava. Oznaku ne treba koristiti za označavanje onih djela koja su prešla u javna dobra u nekim pravnim sustavima, a u drugim su još uvijek pod ograničenjima autorskog i srodnih prava. Za sada Creative Commons ne preporuča Oznaku javnog dobra za ona djela čiji autorskopravni status varira od pravnog sustav do pravnog sustava, od zemlje do zemlje, iako smo u procesu razvoja instrumenata za označavanje takvih djela. Ako niste sigurni da li biste trebali korstiti Oznaku javnog dobra za djelo koje ste otkrili, obratite se svom pravnom savjetniku.

Upozoravamo da ovo nije postupak registracije i da Creative Commons ne pohranjuje ništa od informacija koje unosite. Ova alatka Vas vodi kroz postupak generiranja HTML koda u koji će biti uvršteni metapodaci kojim je djelo kojeg ste otkrili označeno kao djelo koje je prema svim saznanjima slobodno od ograničenja autorskog i srodnih prava. Djelo se neće moći imati Oznaku javnog dobra dokle god ga ne objavite označenog kao takvo.

Saznajte više započni »