Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Naudojatės įrankiu, skirtu ženklinti objektus, kuriems netaikomi jokie žinomi autorių teisių apribojimai. Creative Commons nerekomenduoja šio įrankio objektams, saugomiems autorių teises reglamentuojančių teisės aktų bent vienoje ar daugiau jurisdikcijų. Norėdami atsisakyti autorių teisių apribojimų taikymo savo paties kūriniui, naudokitės CC0 viešosios srities priskyrimu.

Naudodamiesi Viešosios srities žymeniu, galite paženklinti objektą, kuriam netaikomi autorių teisių apribojimai, ir taip aiškiai nurodyti tokį jo statusą. Tinkamai naudojamas viešosios srities žymuo leidžia lengvai aptikti objektą ir suteikia naudingos informacijos apie jį.

VSŽ skirtas seniems objektams, kuriems pasauliniu mastu netaikoma autorių teisių apsauga, bei objektams, kuriuos autorių teisių turėtojai savo nuožiūra pateikė viešajai sričiai visame pasaulyje dar iki autorių teisių į juos galiojimo pabaigos. Jis neturėtų būti naudojamas ženklinti objektams, kurie vienose jurisdikcijose yra viešojoje srityje, tačiau yra tebesaugomi autorių teisių kitose jurisdikcijose. Šiuo metu Creative Commons nerekomenduoja taikyti Viešosios srities žymens objektams, kuriuos saugančių autorių teisių statusas yra skirtingas skirtingose jurisdikcijose, nors mes jau plėtojame įrankius tokių objektų ženklinimui ir žymėjimui. Turėtumėte pasikonsultuoti su savo teisininku, jei nesate tikri, ar turėtumėte naudoti VSŽ savo identifikuotam kūriniui.

Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra registracijos procesas ir kad Creative Commons nekaupia ir neišaugo jokios Jūsų pateikiamos informacijos. Šis įrankis padės jums sugeneruoti HTML kodą su įterptais metaduomenimis, skitais paženklinti Jūsų identifikuotą objektą kaip objektą, kuriam netaikomi jokie žinomi autorių teisių apribojimai. Tačiau objektas nebus susietas su Viešosios srities žymeniu tol, kol Jūs jo nepaskelbsite šitaip pažymėto.

Sužinoti daugiau pradėti »