Public Domain Mark

Deze tool wordt gebruikt om werken te markeren waarop geen bekende auteursrechtaanspraken rusten. Creative Commons raad het gebruik van deze tool af voor werken die in één of meer jurisdicties wel auteursrechtelijk beschermd zijn. Indien je afstand wilt doen van het auteursrecht op je eigen werk, gebruik dan de CC0 verklaring.

Met het Public Domain Mark (PDM) kun je een werk waarop geen bekende auteursrechtelijke beperkingen rusten als zodanig markeren en die status van het werk bekend maken. Mits het goed wordt aangebracht maakt het PDM het werk beter vindbaar en geeft het waardevolle informatie over dat werk.

Het PDM is bedoeld voor het markeren van oude werken die wereldwijd niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn, of werken die uitdrukkelijk door rechthebbenden aan het wereldwijde publieke domein zijn overgedragen voordat de duur van het auteursrecht is verstreken. Het PDM dient niet gebruikt te worden voor werken die in een bepaalde jurisdictie deel uitmaken van het publieke domein, maar die in andere jurisdicties wel auteursrechtelijk beschermd zijn. Creative Commons raadt momenteel het gebruik van het PDM af voor werken waarvan de auteursrechtelijke status van jurisdictie tot jurisdictie verschilt, maar werkt aan de ontwikkeling van een methode om zulke werken te markeren. Raadpleeg een juridisch adviseur als je niet zeker weet of het PDM geschikt is voor een bepaald werk.

Wees ervan bewust dat dit geen registratieproces is en Creative Commons geen van de door jou geleverde informatie bewaart of opslaat. Deze tool helpt je bij het creëren van HTML code met ingesloten metadata om een bepaald werk waarvan is vastgesteld dat daarop geen bekende auteursrechtelijke beperkingen op rusten. Pas als je het werk met het PDM publiceert, is het werk daadwerkelijk gemarkeerd met het Public Domain Mark.

Meer weten begin »