Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Du bruker et verktøy for merking verk som er fri for kjente opphavsrettsrestriksjoner. Creative Commons anbefaler ikke at du bruker dette verktøyet for verk som er underlagt lov om opphavsrett i en eller flere jurisdiksjoner. Hvis du ønsker å fjerne opphavsrettslige restriksjoner fra ditt eget verk bør du i stedet benytte CC0 fristatus-erklæringen .

Ved å bruke Public Domain-Merket kan du merke et verk som er fri for alle kjente opphavsrettsbegrensinger og på den måten klart vise hva slags status det har. Brukt på riktig måte vil PDM gjøre det mulig å enhelt finne verk i det fri, og gi verdifulle opplysninger om verkets status.

PDM er tenkt benyttet for eldre verk som har falt i det fri over hele verden, eller verk som det er stadfested er blitt plassert i det fri av rettighetshaveren før vernetiden er utløpt. PDM skal ikke benyttes til å merke verk som har falt i det fri i noen jurisdiksjoner, mens det fortsatt er underlagt opphavsrettsbegrensinger i andre. For øyeblikket anbefaler Creative Commons ikke at Public Domain-Merket benyttes for verk hvis opphavsrettslige status er ulik i ulike jurisdisjoner, men vi arbeider med å utvikle måter å merke slike verk på. Du bør rådføre deg med en juridisk rådgiver dersom du er usikker på om du bør bruke PDM på et verk som du har identifisert.

Vennligst legg merke til at dette er ikke en registrerings-prosess og at Creative Commons lagrer ikke noe av den informasjonen du oppgir. Dette verktøyet loser deg gjennom det å genererere HTML med innbakte metdata for å markere det verket du har identifisert som fri for alle kjente opphavsrettslige begrensninger. Verket vil ikke bli knyttet til Public Domain-Merket før du selv publiserer det merket på med PDM.

Lær mer begynn »