Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Korzystasz z narzędzia do oznaczania utworów niepodlegających znanym ograniczeniom prawa autorskiego. Creative Commons nie zaleca tego narzędzia do utworów podlegających prawu autorskiemu w jednym lub więcej systemach prawnych. Jeżeli chcesz uwolnić Twój własny utwór od ograniczeń prawa autorskiego, skorzystaj z CC0 przekazania do domeny publicznej.

Za pomocą Oznaczenia domeny publicznej możesz oznaczyć utwór nie podlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego - w sposób, który jasno określa jego stan. Prawidłowo wykorzystane, Oznaczenie pozwala na łatwe wyszukiwanie utworu i dostarcza wartościowych informacji o utworze.

Oznaczenie przeznaczone jest dla starych utworów nie podlegających prawom autorskim na całym świecie lub utworom, które zostały umieszczone w światowej domenie publicznej przed wygaśnięciem praw autorskich przez samego uprawnionego (gdy to możliwe). Nie powinno być używane dla oznaczenia utworów znajdujących się w domenie publicznej w niektórych krajach, a w innych podległe prawu autorskiemu. Obecnie, Creative Commons nie zaleca stosowania Oznaczenia domeny publicznej dla utworów, których status prawno-autorski różni się w różnych krajach, ale pracujemy nad sposobami oznaczania takich utworów. Należy skonsultować się z prawnikiem w przypadku wątpliwości co do zasadności Oznaczenia zidentyfikowanego utworu.

Pamiętaj, że to nie jest proces rejestracji, a Creative Commons nie zapisuje ani nie przechowuje żadnych informacji, które podasz. To narzędzie przeprowadzi Cię przez proces generowania kodu HTML, w którym zaimplementowane będą metadane pomagające w rozpoznawaniu Twojego dzieła jako wolnego od znanych ograniczeń praw autorskich. Dzieło nie będzie połączone ze Znakiem Domeny Publicznej, dopóki nie opublikujesz go oznaczając, że chcesz tego powiązania.

Więcej informacji zacznij »