Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.
Du använder ett verktyg för att märka verk som är fria från kända upphovsrättsliga restriktioner. Creative Commons rekommenderar inte detta verktyg för verk som begränsas av upphovsrätt i en eller flera jurisdiktioner. Om du vill befria ditt eget verk från upphovsrättsliga restriktioner, använd i stället CC0 public domain-dedikation.

Med hjälp av public domain-märket kan du markera ett verk som är fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner och tydligt förmedla denna status. När det används korrekt gör PDM verket lätt att hitta och tillhandahåller värdefull information om det.

PDM är tänkt att användas för gamla verk som är fria från upphovsrättsliga restriktioner världen över, eller verk som tydligt har placerats i public domain av rättighetsinnehavaren före skyddstidens utgång. Det ska inte användas för att märka verk som är public domain i vissa jurisdiktioner men som har kända upphovsrättsliga restriktioner i andra. För närvarande rekommenderar Creative Commons inte public domain-märket för verk vars upphovsrättsliga status varierar mellan olika jurisdiktioner, även om vi utvecklar metoder för att märka och tagga sådana verk. Du bör diskutera med din juridiska rådgivare om du är osäker på om du ska använda PDM för ett verk du har identifierat.

Observera att detta inte är ett registreringsförfarande och att Creative Commons inte sparar informationen du tillhandahåller. Detta verktyg guidar dig genom processen för att generera HTML-kod med inbäddad metadata för att märka verket som du identifierat som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner. Verket kommer inte att associeras med ett public domain-märke förrän du publicerar det med märket.

Lär dig mer börja »