Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Aquests camps són opcionals però seran inclosos en el codi HTML que es genera per l'obra que esteu marcant. Això permet als usuaris de l'obra localitzar-la i conèixer on poden trobar-ne més informació. Informació

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Metadades incrustades

La informació queda incrustada en un format llegible per maquinari. Això permet als motors de cerca indexar informació addicional sobre l'obra marcada.

Hi ha disponible més informació sobre les metadades que utiliza Creative Commons si voleu aprofundir en aquest tema.

Informació sobre l'obra

Nom de l'obra

Això normalment és el títol de l'obra donat per l'autor o en el cas que no n'hi hagi el nom que li ha donat la persona que l'ha identificada.

Autor

Nom de l'autor

Podeu indicar múltiples autors. Si l'autor és desconegut. podeu marcar 'desconegut'
URL de l'autor

Això pot ser la URL on l'autor ha publicat l'obra en línia o la URL del lloc on la persona que l'ha identificada l'ha publicada.

Identificació d'individu o organització

Nom

Identifiqueu-vos aquí
URL
Pot ser la pàgina principal del vostre propi web o la pàgina on hi ha la vostra informació en un web de continguts com Flickr Commons.