Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Vyplnění níže uvedených polí je dobrovolné, nicméně vyplněné údaje budou obsažené v HTML kódu vytvořeného pro dílo, které se chystáte označit. Toto umožní uživatelům dílo vyhledat na internetu a zjistit, kde mohou najít více informací k dílu. Informace

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Vložená metadata

Informace jsou uložené v formátu, který umožňuje vyhledávačům indexovat dodatečné informace o označeném díle.

Pokud se chcete dozvědet o metadatovém formálu organizace Creative Commons více, zde je k dispozici href="http://wiki.creativecommons.org/Metadata">více informací.

Informace o dílu

Název díla

Do tohoto pole se uvádí název díla, které dílu udělil autor, nebo, pokud není k dispozici žádný takový název, uveďtě název udělený dílu osobou, jenž dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv.

Autor

Jméno autora

Můžete uvést několik autorů. Pokud je autor neznámý, můžete uvést „neznámý autor“.
URL autora

Do tohoto pole můžete uvést URL, kde autor dílo publikoval online, nebo url, kde je dílo publikováno osobou, která toto dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv.

Identifikace jednotlivce nebo organizace

Jméno

Identifikujte se zde
URL
Do tohoto pole můžete uvést URL Vašich stránek nebo stránky služby, na které jsou informace o Vás, jako je např. Flickr Commons.