Public Domain Mark

Estes cambios son opcionais mais incorporaranse no HTML xerado para a obra que está a marcar. Isto permítelles aos usuarios da obra localizala en liña e atopar a onde ir para atopar máis información. Información

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Metadatos incorporados

A información incorpórase nun formato lexíbel por software. Isto permítelles aos motores de busca indexar información adicional verbo da obra marcada.

Máis información sobre os metadatos Creative Commons está dispoñíbel se quere ampliar.

Información sobre a obra

Nome da obra

Este adoita ser o título da obra dado polo/a autor/a, e se non o hai é o nome asociado coa obra pola persoa que a identifica.

Autor/a

Nome do autor/a

Pode indicar múltiples autores; se non se coñece(n), pode marcalo como «descoñecido».
URL do autor/a

Este pode ser o URL onde o/a autor/a publica a obra en liña, ou o URL onde a obra está publicada pola persoa que a identificou.

Identificación individual ou organización

Nome

Identifíquese a si mesmo aquí
URL
Este pode ser o seu principal sitio web ou a páxina informativa sobre vostede nun sito aloxado, tal como Flickr Commons.