Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ova polja su opcionalna, ali bit će uvrštena u HTML kod koji će se generirati za djelo koje označavate. To omogućuje korisnicima da djelo lociraju na internetu i saznaju gdje mogu naći više informacija. Informacije

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Umetnuti metapodaci

Informacije su uvršene u kod u softverski čitljivom formatu. To omogućuje pretraživačima da indeksiraju dodatne informacije o označenom djelu.

Na raspolaganju Vam je više informacija o Creative Commons metapodacima, ako želite saznaznati više.

Informacije o djelu

Naslov djela

To je obično naslov djela kakvog ga je dao autor ili, ako ga nema, ime koje je uz djelo stavila osoba koja je identificirala djelo.

Autor

Ime autora

Možete navesti više autora. Ako nisu poznati, navedite "nepoznati".
URL autora

To može biti URL gdje je autor objavio djelo na internetu ili URL gdje je djelo objavila osoba koja je identificirala djelo.

Identitet osobe ili organizacije

Ime

Ovdje navedite svoj identitet.
URL
To može biti Vaša glavna internetska stranica ili stranica s informacijama na stranicama servisa koji poslužuje sadržaje, kao što je Flickr Commons.