Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Šie laukai nėra privalomi, tačiau bus įterpti į HTML kodą, sukurtą Jūsų ženklinamam objektui. Tai leidžia objekto naudotojams rasti jį internete bei sužinoti, kur rasti daugiau informacijos. Informacija

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Įterpti metaduomenys

Informacija yra įkelta programinės įrangos nuskaitomu formatu. Tai leidžia paieškos varikliams įtraukti papildomą informaciją apie paženklintą objektą.

Daugiau informacijos apie Creative Commons metaduomenis, jeigu norite sužinoti daugiau.

Objekto informacija

Objekto pavadinimas

Paprastai tai - autoriaus suteiktas objekto pavadinimas, arba, jei tokio nėra, tai - objektą identifikuojančio asmens suteiktas pavadinimas.

Autorius

Autoriaus vardas/pavardė

Galite nurodyti kelis autorius. Jei nėra žinoma, galite nurodyti "nežinoma".
Autoriaus URL

Tai gali būti URL, kur autorius paskelbė šį kūrinį internete, arba URL, kur kūrinys buvo paskelbtas jį identifikavusio asmens.

Identifikavęs asmuo arba organizacija

Vardas/pavardė

Identifikuokite save čia.
URL
Tai gali būti Jūsų pagrindinė svetainė arba informacinis puslapis apie Jus svetainėje, kurioje objektas talpinamas, pavyzdžiui, Flickr Commons.