Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Šie lauki nav obligāti, bet tiks ievietoti sagatavotajā HTML kodā. Tas ļaus atrast darbu tīmeklī un iegūt par to papildu informāciju. Informācija

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Iegultie metadati

Informācija ir iegulta programmatūrai lasāmā formātā. Tas ļauj tīmekļa meklētājiem indeksēt papildu informāciju par jūsu darbu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, par Creative Commons metadatiem, Papildu informācija.

Informācija par darbu

Darba nosaukums

Parasti šis ir autora dotais darba virsraksts, vai arī, ja tas nav norādīts, tad darba autors.

Autors

Autora vārds

Varat norādīt vairākus autorus. Ja autors nav zināms, varat norādīt "nezināms".
Autora tīmekļa adrese (URL)

Šī var būt tīmekļa adrese, kurā autors ir publicējis savu darbu, vai arī adrese, kurā darbu ir publicējis darba atradējs.

Norādiet privātu vai juridisku personu

Vārds

Norādiet informāciju par sevi.
Tīmekļa adrese
Šī varētu būt jūsu, vai jūsu pakalpojuma sniedzēja galvenā tīmekļa vietne, piemēram, Flickr Commons.