Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ruangan-ruangan ini tidak wajib isi tetapi ia akan ditanam pada HTML yang dijana untuk karya anda. Hal ini membolehkan pengguna-pengguna karya anda menetapkan bagaimana untuk menghubungi anda atau tempat yang boleh dituju untuk mengetahui maklumat lanjut berkaitan karya tersebut. Maklumat

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Metadata Terbenam

Maklumat yang tertanam di dalam sesebuah perisian yang boleh di baca sebarang format. Ia membolehkan enjin pencarian mengindeks maklumat tambahan mengenai karya yang ditandakan.

Maklumat Lanjut tentang metadata Creative Commons disediakan sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut.

Maklumat karya

Judul karya

Secara umumnya judul karya yang diberikan oleh pengkarya, atau jika tiada nama yang dikaitkan dengan karya seseorang itu yang boleh mengenal pasti karya tersebut.

Pengarang

Nama pengarang

Anda boleh senaraikan pelbagai pengarang. Sekiranya tidak dikenali, anda boleh ingin letakkan 'Tidak dikenali'
URL pengarang

Ini mungkin dimana URL pengarang menerbitkan karya dalam talian, atau URL di mana karya tersebut diterbitkan oleh orang yang mengenal pasti karya tersebut.

Mengenalpasti individu atau Organisasi

Nama

Kenal pasti diri anda di sini.
URL
Ini mungkin laman web utama anda atau halaman maklumat mengenai anda pada sesuatu anjuran halaman web, seperti Flickr Commons.