Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Deze velden zijn optioneel. De ingevoerde informatie zal deel uitmaken van de gegenereerde HTML code voor het te markeren werk. Deze gegevens maken het voor gebruikers mogelijk om het werk op internet te lokaliseren en andere informatie over het werk te vinden. Informatie

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Ingebedde Metadata

De informatie is ingebed in een formaat dat leesbaar is voor software. Dit staat zoekmachines toe om aanvullende informatie te indexeren over jouw werk.

Meer informatie over Creative Commons metadata is beschikbaar als u meer wilt weten.

Informatie over het werk

Naam van het werk

Dit is doorgaans de titel van het werk zoals die is gegeven door de auteur of, als die naam ontbreekt, de naam die is gegeven door de persoon die het werk markeert.

Auteur

Naam van de auteur

Je mag meerdere makers invoeren. Als de maker onbekend is kun je ‘onbekend’ invoeren.
URL van de auteur

Dit mag de URL zijn waar de maker het werk heeft gepubliceerd of de URL waar het werk is gepubliceerd door de persoon die het werk markeert.

Identificerende instantie of individu

Naam

Identificeer jezelf hier.
URL
Dit mag jouw eigen website zijn of een andere informatieve pagina over jou, zoals Flickr Commons.