Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Disse feltene er valgfri, men vil bli innbakt i HTML-markeringene som vil bli generert for det verk du merker. Dette gjør det mulig å søke etter verket på nettet og finne ut hvor man skal gå for mer informasjon. Informasjon

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Innbakte Metadata

Informasjonen er bakt inn i et maskinlesbart format. Dette gjør at søkemotorer kan indeksere diverse tilleggsinformasjon om ditt verk.

Mer informasjon om Creative Commons-metadata finnes dersom du ønsker å finne ut mer.

Verk-informasjon

Verk-navn

Dette er vanligvis tittelen på verket angitt av forfatteren, eller dersom verket er navnløst, et navn forbundet med verket angitt av personen som identifiserer verket.

Forfatter

Forfatternavn

Du kan liste flere forfattere. Dersom forfatter er ukjent, kan du benytte 'ukjent'.
Forfatter URL

Dette kan være nettadressen til der forfatteren publiserte verket på nettet, eller nettadressen der arbeidet er publisert av den personen som identifiserte verket.

Identifisere person eller organisasjon

Navn

Identifiser deg selv her.
Nettadresse (URL)
Dette kan være din personlige hjemmeside eller informasjonssiden om deg på et annet nettsted, for eksempel Flickr Commons.