Inditifiqueu una obra en el domini públic

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Creative Commons ha retirat aquest eina legal. CC us recomana que utilitzeu una de les eines actuals per renúnciar als vostres drets o per identificar obres en el domini públic.

Has seleccionat la certificació de Domini Públic. La certificació de Domini Públic ha d’utilitzar-se únicament per a certificar que una obra ja forma part del domini públic. Creative Commons no recomana utilitzar la certificació de Domini Públic per a destinar al domini públic aquelles obres encara protegides per drets d’autor. Per a dedicar una obra al domini públic, tal vegada vulguis considerar CC0. Tingues en compte que si utilitzes la Certificació de Domini Públic, per cedir una obra al domini públic, aquesta podria no ser vàlida fora dels Estats Units.

Un cop hàgiu omplert aquest formulari, encara tindreu l'oportunitat de confirmar la vostra elecció abans que la certificació sigui efectiva.

Quant a l'obra que esteu oferint

Títol de l'obra
Autor