Označte volné dílo

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Tento nástoj Creative Commons již není aktuální . CC doporučuje použít pro vzdání se autorských práv nebo označení volného díla aktuální nástroj.

Zvolili jste Potvrzení o statusu volného díla. Toto Potvrzení může být použito jenom k označení díla, které už dílem volným je. Creative Commons nedoporučují používat Potvrzení o statusu volného díla pro označení díla jako volného, pokud je stále chráněno autorským právem. Pro vystavení díla jako dílo volné, zvažte použití nástroje CC0. Zároveň mějte na vědomí, že pokud použijete Potvrzení o statusu volného díla k označení díla jako volné, je možné, že toto nebude platné mimo území Spojených států.

Poté, co vyplníte tyto údaje, budete požádáni o schválení Vašeho výběru, než bude potvrzení dokončeno.

Údaje o díle, které chcete vystavit pod touto licencí

Název díla
Autor