Identificer et Public Domain-værk

Creative Commons har udfaset dette juridiske værktøj. CC anbefaler at bruge et nuværende værktøj for at frasige sig rettigheder eller identificere public domain-værker.

Du har valgt Public Domain-Certificeringen. Public Domain-Certificering bør kun benyttes til certificering af værker, der allerede er public domain. Creative Commons anbefaler ikke at du benytter Public Domain-Certificering på værker der stadig er beskyttede af ophavsret. For at dedikere et værk som public domain overvej i stedet CC0. Vær opmærksom på at hvis du anvender Public Domain-Certificering for at dedikere et værk til public domain, at så er denne certificering muligvis ikke gyldig udenfor USA.

Efter at du har udfyldt dette, vil du stadig have mulighed for at bekræfte dine valgt inden certificeringen finder sted.

Om værket som du certificerer

Værkets titel
Forfatter