Potvrdite da je djelo javno dobro

Creative Commons je upokojio ovaj pravni instrument. CC preporuča korištenje aktualnog pravnog instrumenta za ustupanje prava ili identificiranje djela koja su javno dobro.

Izabrali ste Potvrdu o javnom dobru. Potvrdu o javnom dobru trebalo bi koristiti samo u svrhu potvrde za djela koja su već javna dobra. Creative Commons ne preporuča korištenje Potvrde o javnom dobru za djela kojima još nije istekla autorskopravna zaštita. Da biste prenijeli Vaše djelo u javnu domenu, koristite CC0. Upozoravamo da, ako koristite Potvrdu o javnom dobru, ona možda neće vrijediti van Sjedinjenih Američkih Država.

Kada završite s unosom imate ćete priliku da prije ovjeravanja još jednom potvrdite Vaš izbor.

O djelu koje ovjeravate

Naslov djela
Autor