Identifiser et verk i det fri (public domain)

Creative Commons har trukket dette verktøyet tilbake. CC anbefaler at du i stedet benytter et av våre nyere verktøy dersom for å fraskrive for rettigheter eller for å identifisere verk som befinner seg i det fri.

Du har valgt Fristatus-sertifisering. Fristatus-serifisering skal bare benyttes for å sertifisere verk som allerede har falt i det fri. Creative Commons anbefaler ikke at du bruker Fristatus-sertifisering for å erklære frigivelse av et verk som fortsatt er beskyttet av opphavsrett. For å frigi et verk du har opphavsrettighetene til bør du benytte verktøyet CC0. Vær videre klar over at dersom du benytter Fristatus-sertifisering for å frigi et verk, så kan denne sertifiseringen være ugyldig utenfor USA.

Når du er ferdig med å fylle ut dette vil du fortsatt ha mulighet til å bekrefte ditt valg før sertifiseringen skjer.

Om det verket du sertifiserer

Verkets tittel
Forfatter