Identifiser et verk i det fri (public domain)

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Creative Commons har trukket dette verktøyet tilbake. CC anbefaler at du i stedet benytter et av våre nyere verktøy dersom for å fraskrive for rettigheter eller for å identifisere verk som befinner seg i det fri.

Du har valgt Fristatus-sertifisering. Fristatus-serifisering skal bare benyttes for å sertifisere verk som allerede har falt i det fri. Creative Commons anbefaler ikke at du bruker Fristatus-sertifisering for å erklære frigivelse av et verk som fortsatt er beskyttet av opphavsrett. For å frigi et verk du har opphavsrettighetene til bør du benytte verktøyet CC0. Vær videre klar over at dersom du benytter Fristatus-sertifisering for å frigi et verk, så kan denne sertifiseringen være ugyldig utenfor USA.

Når du er ferdig med å fylle ut dette vil du fortsatt ha mulighet til å bekrefte ditt valg før sertifiseringen skjer.

Om det verket du sertifiserer

Verkets tittel
Forfatter