Zidentyfikuj utwór znajdujący się w domenie publicznej

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Creative Commons wycofało to narzędzie. CC zaleca korzystanie z aktualnego narzędzia do zrzekania się praw lub identyfikowania utworów w domenie publicznej.

Wybrałeś Zaświadczenie Domeny Publicznej. Zaświadczenie Domeny Publicznej powinno być wykorzystywane tylko w celu zaświadczenia, że utwór jest już w domenie publicznej. Creative Commons nie zaleca wykorzystywania Zaświadczenia Domeny Publicznej do przekazywania utworu wciąż chronionego prawem autorskim do domeny publicznej. W celu przekazania utworu do domeny publicznej, zalecamy skorzystanie z CC0. Prosimy pamiętać, że przekazanie utworu do domeny publicznej może nie być skuteczne poza Stanami Zjednoczonymi.

Po wypełnieniu danych, będziesz miał nadal możliwość potwierdzić swój wybór, zanim zaświadczenie nabierze mocy prawnej.

Informacje na temat utworu

Tytuł utworu
Autor