Identifiera ett public domain-verk

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Creative Commons har pensionerat detta juridiska verktyg. CC rekommenderar användning av det nya verktyget för att avsäga sig rättigheter eller identifiera public domain-verk.

Du har valt Public Domain-certifiering. Public Domain-certificatiering ska bara användas för att certifiera ett verk som redan är public domain. Creative Commons rekommenderar inte att du använder Public Domain-certification för att dedikera ett verk som fortfarande skyddas av upphovsrätt till public domain. För att dedikera ett verk till public domain, överväg att använda CC0. Notera att om du använder Public Domain-certifiering för att dedikera ett verk till public domain, kan det hända att detta inte är giltigt utanför USA.

När du har fyllt i detta kommer du fortfarande att ha möjlighet att bekräfta ditt val innan certifieringen sker.

Om verket du certifierar

Verkets titel
Upphovsman