Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Välj vilken typ av knapp du vill ha på din webbplats:

Här är en förhandsvisning av hur din licens kommer att se ut på din webbsida:

Har du en egen webbplats?

Kopiera texten nedan till din webbplats för att visa dina besökare vilken licens som gäller för dina verk.

Välj innehållet i rutan ovan och kopiera det. Eller, få det via e-post. Behöver du mer hjälp? Läs vår handledning.

Donate

Creative Commons är en icke vinstdrivande organisation.
Vi behöver ditt ekonomiska stöd för att kunna fortsätta att tillhandahålla dessa verktyg.
Ge oss ditt stöd idag!

Dela ditt verk med en existerande gemenskap som har möjliggjort Creative Commons-licensiering.

Lär dig var du kan publicera dina bilder, ljud, filmer och texter, inklusive bloggar.

Offline-verk?